Aby wysłać dokumenty elektroniczne do ZUS należy skorzystać ze strony"Wysyłanie dokumentów elektronicznych do ZUS"

Strona przeznaczona jest do wysyłania do ZUS tylko tych dokumentów elektronicznych, które zostały zweryfikowane i przygotowane w programie interfejsowym.

Jeżeli wysłany plik jest zbyt duży, transmisja zostanie automatycznie przerwana. Maksymalny rozmiar przesłanego pliku dostosowany jest do potrzeb transmisji dokumentów wygenerowanych przez programy interfejsowe.

Każdemu plikowi z dokumentami przesłanemu do ZUS zostanie nadany identyfikator. Identyfikator udostępniany jest po zakończeniu transmisji dokumentów do ZUS.

Otrzymanie identyfikatora oznacza, że plik z dokumentami dotarł do ZUS, lecz nie nastąpiła jeszcze deszyfracja, weryfikacja ważności podpisu cyfrowego oraz sprawdzenie merytorycznej zawartości.

Przetworzenie nadesłanych dokumentów w ZUS powoduje wygenerowanie potwierdzenia, które zawiera informację o przyjęciu dokumentów lub powodzie odrzucenia.
W celu odebrania potwierdzenia należy przejść na stronę "Pobieranie dokumentów elektronicznych z ZUS" i odebrać potwierdzenie wygenerowane dla przyjętych przez ZUS dokumentów.

Jeśli niemożliwy jest odbiór potwierdzenia (nie zostało one wyszczególnione na stronie), oznacza to, że nadesłana do ZUS przesyłka nie została jeszcze przetworzona.

Należy wówczas spróbować pobrać potwierdzenie w późniejszym terminie.
Pobrane potwierdzenie przetworzenia dokumentów elektronicznych przez ZUS należy zarejestrować w programie interfejsowym. W potwierdzeniu zawarta jest informacja na temat przyjęcia dokumentów przez ZUS.