Strona przeznaczona jest do wysyłania do ZUS dokumentów elektronicznych przygotowanych przy użyciu programu interfejsowego.

Procedura wysyłania dokumentów elektronicznych do ZUS:

1. Wypełnij pole "Plik do wysłania" wpisując pełną ścieżkę dostępu do pliku, w którym zapisane są dokumenty (np: C:\zus\01021999zgl.ewd),
albo wskaż ten plik korzystając z przycisku "Przeglądaj..."

Uwaga: Pliki można przesyłać tylko pojedynczo

2. Naciśnij przycisk "Wyślij przesyłkę"

3. Po poprawnym zakończeniu transmisji na ekranie pojawi się komunikat zawierający identyfikator. Zanotuj go lub zapisz w pliku. Identyfikator ten jest niezbędny do późniejszego pobierania z tych stron potwierdzenia wysłania dokumentów.

Uwaga: Potwierdzenie przechowywane jest maksymalnie 30 dni.

Jeśli podczas transmisji pliku wystąpi błąd (na ekranie nie pojawi się komunikat z identyfikatorem), wyślij plik ponownie.

Plik do wysłania: